Kod produktu: 9934

Peak Design Mobile Car Mount VHB - Magnetyczny Uchwyt Samochodowy Do Telefonu - Czarny

  Produkt dostępny [?]
 • 249,00 zł
 • Negocjacja ceny

 • Oblicz

Magnetyczny Uchwyt Samochodowy Do Telefonu - Czarny

Uchwyt do telefonu, który jest tak piękny, bezpieczny i intuicyjny, że po zainstalowaniu go w samochodzie, będziesz miał wrażenie, że był tam od początku. To dlatego, że w przeciwieństwie do nieporęcznych, brzydkich plastikowych uchwytów samochodowych, które pasują jak piernik do wiatraka, uchwyt Peak Design Car Mount jest wykonany z pięknego anodowanego aluminium i montuje się go bezpośrednio do deski rozdzielczej lub konsoli za pomocą bardzo trwałej podkładki / taśmy 3M VHB.

Ultra silne magnesy utrzymują telefon na miejscu nawet podczas najbardziej dynamicznej jazdy - ten system mocowania nazwaliśmy SlimLink™ i jest on tak szybki i bezpieczny, że graniczy to z magią. Dostosuj kąt widzenia za pomocą płynnie działającej, aluminiowej głowicy kulowej. Niewielkie wymiary uchwytu Car Mount pozwalają zamontować telefon dokładnie tam, gdzie chcesz, nie zasłaniając widoku na drogę.

Dostępny w wersjach z ładowaniem standardowym lub bezprzewodowym.

Wymaga etui Peak Design Mobile lub Uniwersalnego Adaptera Peak Design Mobile (sprzedawanych oddzielnie).
Działa również z telefonami i futerałami wspierającymi MagSafe.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się po przymocowaniu do płaskich, twardych, nieporowatych, nieteksturowanych powierzchni.

Cechy

 • Wbudowana technologia magnetycznego mocowania (zwana SlimLink™) jest niezwykle bezpieczna i sprawia wrażenie magicznej
 • Montaż za pomocą bardzo mocnej, bardzo wytrzymałej, odpornej na warunki atmosferyczne taśmie 3M VHB
 • Niskoprofilowa, estetyczna konstrukcja pasuje do wnętrza Twojego samochodu
 • Umożliwia montaż telefonu, który nie ogranicza pola widzenia podczas jazdy
 • Mocuje telefon w trybie pionowym lub poziomym
 • Płynna, stabilna regulacja kąta widzenia z szerokim zakresem kątów
 • Konstrukcja z anodowanego aluminium z głowicą kulową zaprojektowaną przez inżynierów statywów Peak Design
 • Zawiera drugą podkładkę samoprzylepną do ponownego montażu / zmiany miejsca użytkowania
 • Bezpieczny montaż na wielu różnych płaskich, twardych, nieporowatych powierzchniach
 • Działa w różnych miejscach na desce rozdzielczej i konsoli (zależnie od pojazdu)
 • Może być bezpiecznie usunięty bez pozostawiania uszkodzeń lub pozostałości kleju

Specyfikacja / Materiały

Wymiary

 • Głowica montażowa: 5.5cm x 5.5cm x 0.7cm
 • Całkowita wysokość (od deski rozdzielczej): 3.7cm (zmienia się w zależności od pozycji głowicy kulowej)
 • Podkładka: 3cm x 5cm

Waga

 • 58g

Materiały

 • Anodowana aluminiowa głowica montażowa i wspornik
 • Silikonowa podkładka montażowa z Tinuvin 770 i stabilizatorem
 • Wysokotemperaturowe neodymowe magnesy montażowe

Odklejanie

 • W większości przypadków może być bezpiecznie usunięty bez uszkadzania powierzchni lub pozostawiania śladów kleju
 • Przytrzymaj nić dentystyczną między podkładką samoprzylepną a deską / konsolą i pociągnij nić ruchem piłującym, aby przerwać połączenie klejowe
 • Jeśli pozostaną resztki, należy je zrolować palcem lub usunąć niebieską taśmą malarską
 • Zawiera drugą podkładkę samoprzylepną do ponownego montażu
Uchwyt do telefonu, kt\u00f3ry jest tak pi\u0119kny, bezpieczny i intuicyjny, \u017ce po zainstalowaniu go w samochodzie, b\u0119dziesz mia\u0142 wra\u017cenie, \u017ce by\u0142 tam od pocz\u0105tku. To dlatego, \u017ce w przeciwie\u0144stwie do niepor\u0119cznych, brzydkich plastikowych uchwyt\u00f3w samochodowych, kt\u00f3re pasuj\u0105 jak piernik do wiatraka, uchwyt Peak Design Car Mount jest wykonany z pi\u0119knego anodowanego aluminium i montuje si\u0119 go bezpo\u015brednio do deski rozdzielczej lub konsoli za pomoc\u0105 bardzo trwa\u0142ej podk\u0142adki \/ ta\u015bmy 3M VHB.<\/p>

Ultra silne magnesy utrzymuj\u0105 telefon na miejscu nawet podczas najbardziej dynamicznej jazdy - ten system mocowania nazwali\u015bmy SlimLink\u2122 i jest on tak szybki i bezpieczny, \u017ce graniczy to z magi\u0105. Dostosuj k\u0105t widzenia za pomoc\u0105 p\u0142ynnie dzia\u0142aj\u0105cej, aluminiowej g\u0142owicy kulowej. Niewielkie wymiary uchwytu Car Mount pozwalaj\u0105 zamontowa\u0107 telefon dok\u0142adnie tam, gdzie chcesz, nie zas\u0142aniaj\u0105c widoku na drog\u0119.<\/p>

Dost\u0119pny w wersjach z \u0142adowaniem standardowym lub bezprzewodowym.<\/p>

Wymaga etui Peak Design Mobile lub Uniwersalnego Adaptera Peak Design Mobile (sprzedawanych oddzielnie).
Dzia\u0142a r\u00f3wnie\u017c z telefonami i futera\u0142ami wspieraj\u0105cymi MagSafe.<\/p>

Najlepsze rezultaty uzyskuje si\u0119 po przymocowaniu do p\u0142askich, twardych, nieporowatych, nieteksturowanych powierzchni.<\/p>

Cechy<\/strong><\/p>

 • Wbudowana technologia magnetycznego mocowania (zwana SlimLink\u2122) jest niezwykle bezpieczna i sprawia wra\u017cenie magicznej<\/li>
 • Monta\u017c za pomoc\u0105 bardzo mocnej, bardzo wytrzyma\u0142ej, odpornej na warunki atmosferyczne ta\u015bmie 3M VHB<\/li>
 • Niskoprofilowa, estetyczna konstrukcja pasuje do wn\u0119trza Twojego samochodu<\/li>
 • Umo\u017cliwia monta\u017c telefonu, kt\u00f3ry nie ogranicza pola widzenia podczas jazdy<\/li>
 • Mocuje telefon w trybie pionowym lub poziomym<\/li>
 • P\u0142ynna, stabilna regulacja k\u0105ta widzenia z szerokim zakresem k\u0105t\u00f3w<\/li>
 • Konstrukcja z anodowanego aluminium z g\u0142owic\u0105 kulow\u0105 zaprojektowan\u0105 przez in\u017cynier\u00f3w statyw\u00f3w Peak Design<\/li>
 • Zawiera drug\u0105 podk\u0142adk\u0119 samoprzylepn\u0105 do ponownego monta\u017cu \/ zmiany miejsca u\u017cytkowania<\/li>
 • Bezpieczny monta\u017c na wielu r\u00f3\u017cnych p\u0142askich, twardych, nieporowatych powierzchniach<\/li>
 • Dzia\u0142a w r\u00f3\u017cnych miejscach na desce rozdzielczej i konsoli (zale\u017cnie od pojazdu)<\/li>
 • Mo\u017ce by\u0107 bezpiecznie usuni\u0119ty bez pozostawiania uszkodze\u0144 lub pozosta\u0142o\u015bci kleju<\/li><\/ul>

  Specyfikacja \/ Materia\u0142y<\/strong><\/p>

  Wymiary<\/strong><\/p>

  • G\u0142owica monta\u017cowa: 5.5cm x 5.5cm x 0.7cm<\/li>
  • Ca\u0142kowita wysoko\u015b\u0107 (od deski rozdzielczej): 3.7cm (zmienia si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od pozycji g\u0142owicy kulowej)<\/li>
  • Podk\u0142adka: 3cm x 5cm<\/li><\/ul>

   Waga<\/strong><\/p>

   • 58g<\/li><\/ul>

    Materia\u0142y<\/strong><\/p>

    • Anodowana aluminiowa g\u0142owica monta\u017cowa i wspornik<\/li>
    • Silikonowa podk\u0142adka monta\u017cowa z Tinuvin 770 i stabilizatorem<\/li>
    • Wysokotemperaturowe neodymowe magnesy monta\u017cowe<\/li><\/ul>

     Odklejanie<\/strong><\/p>

     • W wi\u0119kszo\u015bci przypadk\u00f3w mo\u017ce by\u0107 bezpiecznie usuni\u0119ty bez uszkadzania powierzchni lub pozostawiania \u015blad\u00f3w kleju<\/li>
     • Przytrzymaj ni\u0107 dentystyczn\u0105 mi\u0119dzy podk\u0142adk\u0105 samoprzylepn\u0105 a desk\u0105 \/ konsol\u0105 i poci\u0105gnij ni\u0107 ruchem pi\u0142uj\u0105cym, aby przerwa\u0107 po\u0142\u0105czenie klejowe<\/li>
     • Je\u015bli pozostan\u0105 resztki, nale\u017cy je zrolowa\u0107 palcem lub usun\u0105\u0107 niebiesk\u0105 ta\u015bm\u0105 malarsk\u0105<\/li>
     • Zawiera drug\u0105 podk\u0142adk\u0119 samoprzylepn\u0105 do ponownego monta\u017cu<\/li><\/ul>","description_short":"","available_now":"","available_later":"","id":1233,"id_product":1233,"out_of_stock":0,"new":0,"id_product_attribute":"0","quantity_wanted":1,"extraContent":[],"allow_oosp":0,"category":"mobile","category_name":"Mobile","link":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny-1233.html","attribute_price":0,"price_tax_exc":133.536585,"price_without_reduction":218.999999,"reduction":54.75,"specific_prices":{"id_product":1233,"reduction":"0.25","reduction_type":"percentage","from_quantity":1,"id_specific_price_rule":"0","id_shop":"0","id_shop_group":"0","reduction_tax":1,"id_currency":0,"id_product_attribute":0,"label":"PD Mobile 25","from":"0000-00-00 00:00:00","to":"0000-00-00 00:00:00","price":178.04877999999999},"quantity":105,"quantity_all_versions":105,"id_image":"pl-default","features":[{"name":"Kompatybilno\u015b\u0107","value":"MagSafe","id_feature":"1","position":"0"}],"attachments":[],"virtual":0,"pack":0,"packItems":[],"nopackprice":0,"customization_required":false,"rate":23,"tax_name":"PTU PL 23%","ecotax_rate":0,"unit_price":"","customizations":{"fields":[]},"id_customization":0,"is_customizable":false,"show_quantities":false,"quantity_label":"Przedmioty","quantity_discounts":[],"customer_group_discount":0,"images":[{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5057","cover":"1","position":"1","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5058-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5058-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5058-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5058-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5058-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5058-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5058-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5058-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5058-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5058","cover":null,"position":"2","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5059-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5059-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5059-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5059-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5059-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5059-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5059-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5059-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5059-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5059","cover":null,"position":"3","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5060-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5060-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5060-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5060-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5060-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5060-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5060-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5060-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5060-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5060","cover":null,"position":"4","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5061-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5061-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5061-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5061-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5061-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5061-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5061-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5061-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5061-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5061","cover":null,"position":"5","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5062-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5062-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5062-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5062-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5062-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5062-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5062-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5062-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5062-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5062","cover":null,"position":"6","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5063-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5063-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5063-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5063-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5063-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5063-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5063-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5063-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5063-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5063","cover":null,"position":"7","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5064-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5064-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5064-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5064-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5064-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5064-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5064-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5064-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5064-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5064","cover":null,"position":"8","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5065-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5065-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5065-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5065-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5065-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5065-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5065-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5065-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5065-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5065","cover":null,"position":"9","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5066-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5066-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5066-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5066-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5066-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5066-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5066-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5066-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5066-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5066","cover":null,"position":"10","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5067-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5067-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5067-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5067-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5067-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5067-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5067-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5067-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5067-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5067","cover":null,"position":"11","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5068-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5068-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5068-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5068-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5068-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5068-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5068-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5068-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5068-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5068","cover":null,"position":"12","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5069-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5069-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5069-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5069-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5069-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5069-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5069-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5069-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5069-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5069","cover":null,"position":"13","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5070-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5070-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5070-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5070-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5070-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5070-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5070-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5070-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5070-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5070","cover":null,"position":"14","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5071-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5071-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5071-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5071-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5071-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5071-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5071-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5071-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5071-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5071","cover":null,"position":"15","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5072-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5072-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5072-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5072-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5072-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5072-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5072-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5072-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5072-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5072","cover":null,"position":"16","associatedVariants":[]}],"cover":{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"cart_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-cart_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":125,"height":162},"home_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-home_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":150,"height":150},"large_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"medium_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-medium_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":452,"height":584},"thickbox_default":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422}},"small":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-small_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":98,"height":127},"medium":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-large_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":381,"height":492},"large":{"url":"https:\/\/b2b.sansa.pl\/5057-thickbox_default\/peak-design-mobile-car-mount-vhb-magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-telefonu-czarny.jpg","width":1100,"height":1422},"legend":null,"id_image":"5057","cover":"1","position":"1","associatedVariants":[]},"has_discount":true,"discount_type":"percentage","discount_percentage":"-25%","discount_percentage_absolute":"25%","discount_amount":"54,75\u00a0z\u0142","discount_amount_to_display":"-54,75\u00a0z\u0142","price_amount":164.25,"unit_price_full":"","show_availability":true,"availability_date":null,"availability_message":"","availability":"available"}">
       
 
×

Podaj numer telefonu lub adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

Wypełnij wszystkie wymagane pola!

Formularz został wysłany, dziękujemy.