SKLEP FOTOGRAFICZNY

Pon-Pt 10.00-18.00

Sobota 10.00-14.00

TEL. 12 352 18 23, 500 451 800

 

Letnia Promocja Olympus 2017

Warunki promocji

1. Organizatorem promocji jest firma OLYMPUS Europa SE & Co. KG, Wendenstraße 14-18, 20097 (nazywana dalej „OLYMPUS”).

2. Zakup dający możliwość ubiegania się o zwrot kwoty wskazanej w „Warunkach promocji” (nazywany dalej „zwrot”) musi zostać dokonany między 15.05.2017 r. a 15.07.2017 r. Osoba ubiegająca się o zwrot musi posiadać dowód zakupu produktu objętego promocją.

3. Zgłoszenie dające możliwość ubiegania się o zwrot musi zostać wysłane do północy 15.08.2017 r. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Promocją objęte są tylko poniższe produkty OLYMPUS (produkty promocyjne):

Obiektywy:

M.ZUIKO DIGITAL 45 mm 1:1.8 (zwrot 230 zł)srebrny,

M.ZUIKO DIGITAL ED 75‑300 mm 1:4.8-6.7 II (zwrot 450 zł),

M.ZUIKO DIGITAL ED 9‑18 mm 1:4.0-5.6 (zwrot 450 zł),

M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm 1:1.8 (zwrot 350 zł), srebrny,

M.ZUIKO DIGITAL ED 30 mm 1:3.5 (zwrot 230 zł).

Aparaty:

OM-D E-M5 Mark II (zwrot 450 zł)

OM-D E-M10 Mark II (zwrot 350 zł)

 

STRONA REJESTRACJI PRODUKTÓW - bonus.olympus.eu

 

Wszystkie obiektywy muszą być kupione jako samodzielne produkty (nie mogą wchodzić w skład zestawu). Obiektyw kupiony w zestawie z dowolnym aparatem nie jest objęty promocją. Aparaty OM-D E-M10 Mark II oraz OM-D E-M5 Mark II mogą być kupione jako samodzielne produkty (tylko korpus) lub jako część zestawu (korpus z obiektywem) — w takim przypadku promocją objęty będzie tylko aparat OM-D E-M10 Mark II lub aparat OM-D E-M5 Mark II, obiektyw nie będzie objęty promocją.

5. Promocją objęte są jedynie nowe produkty, które zostały kupione i zgłoszone w jednym z następujących krajów: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Uczestnik promocji musi mieć co najmniej 18 lat i być mieszkańcem jednego z wymienionych krajów. Dodatkowo Uczestnik powinien posiadać konto bankowe w kraju, w którym dokonał zakupu produktu objętego promocją.

6. Promocją objęte są wyłącznie produkty kupione u autoryzowanych sprzedawców OLYMPUS: kliknij tutaj.

7. OLYMPUS nie będzie rozpatrywał zgłoszeń dotyczących zakupu używanych produktów. Wszelkie powtórzenia nazwisk, numerów seryjnych oraz informacje dotyczące konta bankowego będą sprawdzane automatycznie.

8. Aby wysłać zgłoszenie, należy wypełnić formularz na stronie bonus.olympus.eu .

9. Aby otrzymać zwrot, Uczestnik musi podać wszystkie dane, które w „Formularzu zgłoszenia” zostały oznaczone gwiazdką. Imię, nazwisko oraz dane konta bankowego wymagane są w celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika oraz w celu transferu kwoty wskazanej w „Warunkach promocji”. Na podany w formularzu adres e-mail Uczestnik będzie otrzymywał informacje związane ze statusem swojego zgłoszenia. Ten sam adres e-mail będzie służył również do komunikacji w przypadku podania niekompletnych lub błędnych danych. Numer seryjny produktu będzie weryfikowany przez firmę OLYMPUS. Dodatkowo Uczestnik promocji zobowiązany jest do przesłania kompletnego i czytelnego dowodu zakupu produktu, który jest objęty promocją. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do wycięcia kodu kreskowego i numeru seryjnego produktu, znajdujących się na opakowaniu oraz przesłanie ich w formie zdjęcia lub skanu, tak aby było widoczne, że kod kreskowy i numer seryjny zostały wycięte z zakupionego opakowania produktu.

10. Aby wziąć udział w promocji, należy subskrybować Newsletter OLYMPUS. Uczestnik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

11. Na potrzeby obsługi promocji OLYMPUS podejmie współpracę z wymienioną niżej agencją reklamową (nazywaną dalej „AGENCJA”): Sales Promotion IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland Ireland AGENCJA zostanie upoważniona do weryfikacji oraz przetwarzania informacji podanych w zgłoszeniach w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

12. Ochrona danych: wszystkie dane zebrane w trakcie promocji będą wykorzystywane przez firmę OLYMPUS i AGENCJĘ wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tej promocji. Uzyskane dane traktowane będą jako poufne, nie zostaną przekazane, użyczone ani sprzedane stronom trzecim, nie będą też wykorzystywane w celach marketingowych.

13. Po zarejestrowaniu się Użytkownik otrzyma e-mail z informacją, że jego zgłoszenie zostało przyjęte i jest w trakcie weryfikacji.

14. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia zgłoszenia przez organizatora promocji.

15. Promocja skierowana jest do ostatecznych nabywców produktu (bez możliwości dalszej odsprzedaży). Jedna osoba może wysłać maksymalnie 7 zgłoszeń, przy czym zgłoszenia nie mogą dotyczyć tych samych produktów. Zgłoszenia firm, organizacji, instytucji oraz zgłoszenia pochodzące od pośredników handlowych są wyłączone z promocji. W promocji nie mogą brać udziału także pracownicy firmy OLYMPUS.

16. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami firmy OLYMPUS.

17. OLYMPUS zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia w przypadku niezapłacenia podatku VAT.

18. OLYMPUS zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnych lub nieprawdziwych zgłoszeń. Uszkodzone, nieczytelne i niekompletne zgłoszenia oraz dowody zakupu uznawane będą za nieważne.

19. Produkty, które zostaną zwrócone sprzedawcy, nie mogą być zgłaszane do promocji. OLYMPUS zastrzega sobie prawo do sprawdzania na podstawie numeru seryjnego, czy produkt nie został zwrócony. W przypadku zwrotu produktu, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej od firmy OLYMPUS.

20. OLYMPUS nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania promocji, o ile szkoda jest następstwem okoliczności, za które OLYMPUS odpowiedzialności nie ponosi.

21. OLYMPUS zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

22. Wszelkie pytania związane z promocją prosimy kierować na adres OLYMPUS@salespromotions.com . Na ten adres należy również kierować ewentualne odwołania od decyzji organizatora promocji.

23. Dostępność produktów objętych promocją zależna jest od stanów magazynowych. OLYMPUS nie jest odpowiedzialny za brak możliwości zrealizowania przez sprzedawców zamówień na produkty promocyjne w czasie trwania promocji.

24. Wysyłając zgłoszenie, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z warunkami promocji oraz warunkami ochrony danych osobowych, a także potwierdza kompletność i prawdziwość podanych informacji.

STRONA REJESTRACJI PRODUKTÓW - bonus.olympus.eu